Din kundvagn är tom.

 Verksamheten

 Hö & Hösilage

Köp

 Hästarna

 Länkar

   Start
Odlingsteknik
Ursprungsmärkning


Rätt odlingsteknik för bästa resultat

På Holmbo Hästgård odlar vi bara hö och hösilage och kan därför lägga all kraft på att det ska göras efter bästa möjliga förutsättningar.

Insådd


"Vi försöker att slå tidigt på morgonen..."


Planeringen av var och hur insådden ska gå till görs på vintern. Isådd sker från frölåda på Rapid såmaskin samtidigt som skyddsgröda sås, eller insådd i renbestånd. Omedelbart efter sådd vältas skiftet och lösa stenar plockas bort. Efter skörden tas halmen om hand. Vi undviker att köra på insådda skiften vid regn då det lätt blir spår som kan bli kvar under hela säsongen.

Vallen vältas på hösten med betongvält för att jämnas till, men framför allt för att platta till stubben från spannmålsodlingen. Vi vältar i regel vallarna också under våren och alltid förstaårsvallarna. Detta för att jämna till så att inga jord- eller växtrester ska komma med i hösilaget.

Gödsling

Gödsling sker då vallen är grön och igång och växer, så att den kan ta upp gödningen så snabbt som möjligt. Vi försöker göra detta så att det kommer regn i nära samband med gödslingen. Vi anpassar mängden kväve till jordart och till typ av foder som ska produceras. Är det höga näringsvärden som efterfrågas eller kommer vallen att skördas något senare och det är lägre proteinvärde som är önskvärt?


"Vi slår med hög stubbhöjd, ca 10-15 cm..."


Slåtter

När det är dags för slåtter följer vi väderprognoserna mycket noggrant. Vi försöker att slå tidigt på morgonen och slåttern sker med slåtterkross med slagor. Det är en Vicon KTM300 som lägger väldigt breda strängar. Inte helt bredspridet, men då slipper vi köra i materialet och undviker att hö trycks mot marken och får bättre torkning. Dessutom undviker vi inblandning av annat.

Vi slår med hög stubbhöjd, ca 10-15 cm, så att materialet kommer upp från marken. Återigen för att undvika inblandning av jord eller annat.

Strängning och torkning

Vi eftersträvar att röra så lite som möjligt i slaget hö. Målet är att väder och vind ska torka höet ner till rätt torrsubstans. Helst vill vi bara göra en strängning/luftning. Detta sker gärna i god tid innan pressning och plastning, så att höet kan torka så jämt som möjligt. Strängen vänds en och en halv gång och läggs alltid ut på ny mark. En del nya strängläggare lägger inte materialet på ny (som jag kallar det) mark vilket gör att materialet under strängen inte blir vänt utan ligger fuktigt mot marken under hela torkperioden.

För luftning av sträng används en Fransgård 250 med sidomatta som ställs in med stor noggrannhet. Räfsorna får inte vidröra marken utan ligger ca 7-8 cm ovan marken. Vi lägger stor vikt vid luftning/strängningen för att få jämna och raka strängar. Detta för att pressningen ska kunna göras på bästa möjliga sätt. Jämna och bra strängar är en förutsättning för att pressningen ska kunna göras med bästa möjliga kvalitet.

Om det är fuktig väderlek och det krävs vändning av hö för att komma ner till rätt torrsubstanshalt gör vi en försiktig vändning med hövändaren otroligt noggrant inställd så att den inte rör material under stubbhöjden på gräset. Detta gäller i regel på senhösten och då för en andra eller tredje skörd. För detta har vi hövändaren Fella 540. Jag vet att det är viktigt att man inte har för bred vändare då det kan vara mycket svårt att få den att arbeta utan att räfspinnarna någon gång rör upp jordmaterial från marken.


Plastning och packning på pall sker direkt efter pressen.


Pressning

När det är dags för pressning är det i regel bråttom för att få hösilage av samma kvalitet över hela fältet. Pressen ställs in så att pick-upen inte går för lågt och hämtar gräs under stubbhöjd. Vi låter hellre lite kort gräs vara kvar än att låta pressen finkamma marken. Detta återigen för att säkerställa foder av absolut bästa kvalitet.

För pressning använder vi en Massey Ferguson 1839 småbalspress. Varje timme mäts balarnas fuktighet (torrsubstanshalt) och vägs, så att hela partiet ska hålla samma värden.

Inplastning

Inplastningen sker i direkt samband med balpressningen. Vi har en inplastare som är kopplad efter pressen. Den oplastade balen läggs aldrig på marken utan inplastningen sker inom max 1-2 minuter efter att den har lämnat pressen, inplastarmaskinen är en POMI 100.

Vi lägger 13-15 lager plast på balarna. Efter pressen/inplastaren her vi kopplat vår egen tillverkade förpackningsvagn. Här lyfts balarna skonsamt med "sugkopp" på pall. När 16 balar är staplade på pallen. Sträckfilmas pallen och skyddande toppark läggs på. Pallen märk och lastas av medan eqiupaget körs vidare på fältet. Se film nedan.


Pallarna lastas på vagn för transport till kund eller lagrings plats. Balarna kläms aldrig!


Lagring

Pallarna lagras på skuggig uppgrusad lagringsplats. Pallarna har skyddande sträckfilm och med skyddande topark. Balarna har aldrig lyfts med balklämma utan bara lyfts en gång med vakumluft. Alla övrig flytt och transport sker på pall.

Efter skörden

Så fort balarna är borta från fältet läggs en anpassad gödningsgiva på. Här används spårmarkering via GPS för att undvika dubbel spridning.

Miljövänligt


Pallarna ställs på brädor för inte frysa fast. Då de ska lastas ut vinter tid.


Vi tillämpar ekonomisk körning med alla traktorer. Vi kör med lägsta varvtal, tomgångskörning undviks och vi försöker minimera körningen på fält och i transport.

De maskiner som går körs med 1000 varv på kraftuttaget vilket gör att traktorn kan köras på lägre varv.

Holmbo Hästgård, Holmbo, 733 98 Ransta │ E-post: info@holmbohastgard.se │ Telefon: 0224-201 93, 070-212 02 54
Copyright ?Holmbo Hästgård │ Webbplats av: Datum Consulting Admin

So, every time you chanel replica sale truly have to devote some bucks on the excellent chanel replica sale bicycle bag, just make certain which you end up chanel replica picking best bag not compromising on top good quality, in addition the one which chanel replica sale includes a lock to secure your valuables. Also shield in brain that bag must have chanel replica sale energy in order that it won??t sag or change shape any time you fill it along with chanel replica handbags your things.